สำนักงานปลัด

นางพิมลวรรณ ดวงบัญชา

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวเบญญาภา สอนสุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปาณิสรา ดวงอินทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายดิเรก ขันถม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประชิด พรทิพย์

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

สิบเอกนิธิทัศน์ ทองทับ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวนุชจรี สุภดล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวปราณี นัยพรม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสันติ ชำนาญเวช

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางรัตนากรณ์ แสงคำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพุทธา กาบแก้ว

คนงานทั่วไป

นายวุฒิพัน หาญณรงค์

พนักงานขับรถ

นายศุภพงษ์ ทองล้วน

นักการภารโรง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ