สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเกิด ไหล่กลาง

ประธานสภา

นายสง่า คำสิงห์

รองประธานสภา

สิบตำรวจโทสุทธิชัย สารีบุตร

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายประหยัด ดีนีน

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสำรี ลาภมูล

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นางรัชนี บัวใหญ่

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายคำดี น้อยวงศ์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายสง่า คำสิงห์

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายบุญทัน วงษาชัย

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นางวิลาวรรณ สุวะจี

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นางชนัญชิดา คำก้อน

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายหมุน พูลมาก

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางชิงไช ผาดี

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายเกิด ไหล่กลาง

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นางปราณี ผลแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นางบัวโรม มาตรา

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายจันที วงษาชัย

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายบรรเทา วงษาชัย

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายกัณหา ค่ำคูณ

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายเมืองมล สายสมบัติ

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายสุพจน์ สายสมบัติ

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายเลิศชัย พรมมาลา

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายสมควร จิตต์จันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายอภิวัฒน์ ฝางคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายวารุณ สายสมบัติ

ส.อบต. หมู่ที่ 12

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ