กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสรวิชญ์ แสงดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวโชติกา สายสมบัติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางหนูฤทธิ์ จันทร์ดา

ครู คศ 2

นางสาวอรุณนภา พุ่มจันทร์

ครู คศ 2

นางสาวภษมน ศรีจันดา

ครู คศ 1

นางสาวบุษบา สายสมบัติ

ครู คศ 1

นายดุสิทธ์ พรทิพย์

ครู คศ 1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางลำไย วงค์ใหญ่

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวรุจิรา ฟ้าสว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปิยธิดา จิตรจันทร์

คนงานทั่วไป

นางสาวยุพาภรณ์ ปรานนท์

คนงานทั่วไป

นางสาวสุวรรณี สายสมบัติ

คนงานทั่วไป

นางสาวสุมาลี วงค์ตรี

คนงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ