กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวโชติกา สายสมบัติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางหนูฤทธิ์ จันทร์ดา

ครูชำนาญการ

นางสาวอรุณนภา พุ่มจันทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวภษมน ศรีจันดา

ครูชำนาญการ

นางสาวบุษบา สายสมบัติ

ครูชำนาญการ

นายดุสิทธ์ พรทิพย์

ครูชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววาสนา ดุจดา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวรุจิรา ฟ้าสว่าง

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวปิยธิดา จิตรจันทร์

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวยุพาภรณ์ ปรานนท์

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวสุวรรณี สายสมบัติ

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวสุมาลี วงค์ตรี

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ