กองคลัง

นางเพ็ญคำ บุญขาว

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นายชาญชัย สีแสง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกัมปนาท ฝอดสูงเนิน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวทรัพย์วิมล ระวังดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปารตรี คูณตุ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิไลวรรณ วงค์ตรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ