Hot News :

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร และภาคส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมมือจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ณ  วัดศิลาไหล ในวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

[ 22-08-2562 ] Hits:2

โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่  25 - 26 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

[ 26-07-2562 ] Hits:46

อบต.โนนกลาง ร่วมกับ รพ.สต.หนองไฮ ฉีดพ่นหมอกควัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 22-07-2562 ] Hits:19

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ