นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ...

[ 28-09-2566 ] Hits:2

โครงการรณรงค์ชุมชนสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ชุมชนสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาด ถนน ร่องระบายน้ำ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ อาคาร บริเวณชุมชน บ้านช่อง ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง...

[ 28-09-2566 ] Hits:2

โครงการอบรมให้ความรู้ โทษ พิษ ภัยจากบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ โทษ พิษ ภัยจากบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ถึง โทษ พิษ ภัยจากบุหรี่ เพื่อลดการสูบบุหรี่รายใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของตนเองและผู้อยู่ใกล้เคียง และเพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบด้านสุขภาพของตนเองและครอบครัว ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง...

[ 27-09-2566 ] Hits:3

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ