นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงกาเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาท ขององค์กรสตรี และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ ด้านกระบวนการจัดการของกลุ่มสตรี โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และตัวแทนกลุ่มสตรีประจำตำบลโนนกลางทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง...

[ 10-08-2565 ] Hits:5

โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กาอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านนกเต็น และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ...

[ 26-07-2565 ] Hits:27

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความด้านการป้องกันภัย และระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโนนกลาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-07-2565 ] Hits:31

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ