นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ พร้อมทั้งขยายผลให้กับผู้ปกครองนักเรียน ให้รู้วิธีการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 04-11-2565 ] Hits:82

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ และศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมเริ่มแรก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนสตรี ทั้ง 12 หมู่บ้านของตำบลโนนกลางเข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร...

[ 31-08-2565 ] Hits:82

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนและเขตชุมชน โดยการเดินรณรงค์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น หมู่ 4 ผ่านกลางหมู่บ้านนกเต็น สิ้นสุดกิจกรรมที่หน้าโรงเรียนบ้านนกเต็น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนบ้านนกเต็น หมู่ 4...

[ 30-08-2565 ] Hits:374

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ