นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสตำบลโนนกลาง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนและเยาวชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป โดยมี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และประชาชนในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ...

[ 30-06-2565 ] Hits:2

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนและเยาวชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป โดยมี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และประชาชนในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ...

[ 29-06-2565 ] Hits:8

โครงการจัดงานบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์)

วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเด็กและเยาวชน มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ มีทักษะงานด้านศิลปะ และมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม...

[ 24-06-2565 ] Hits:7

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ