นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ และศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมเริ่มแรก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนสตรี ทั้ง 12 หมู่บ้านของตำบลโนนกลางเข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร...

[ 31-08-2565 ] Hits:41

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนและเขตชุมชน โดยการเดินรณรงค์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น หมู่ 4 ผ่านกลางหมู่บ้านนกเต็น สิ้นสุดกิจกรรมที่หน้าโรงเรียนบ้านนกเต็น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนบ้านนกเต็น หมู่ 4...

[ 30-08-2565 ] Hits:328

โครงการฝึกอบรมดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้แทนหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ของตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 26-08-2565 ] Hits:44

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ