นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง (การผลิต ผลิตภัณฑ์จากปลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นางจิรันธนิน วงษ์รวีรัตน์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง (การผลิต ผลิตภัณฑ์จากปลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี  นายอำนาจ ดาสันเทียะ วิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพชุมชนตำบลโนนกลาง ได้ให้ความรู้ ทฤษฎีเบื้องต้นในกระบวนการผลิตปลาส้ม  กระบวนการผลิตปลาวง  กระบวนการผลิตน้ำพริกปลากรอบ ตลอดจนการลงมือฝึกปฏิบัติ การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการแปรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ให้ตัวแทนกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง ณ...

[ 24-05-2566 ] Hits:7

ประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 ประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคอลดก่อนกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 9508 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

[ 01-05-2566 ] Hits:78

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566  โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง         ในการนี้มี คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร...

[ 25-04-2566 ] Hits:1

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ