Hot News :

นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอุดมการณ์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติงาน ในเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันแ… See more

[ 24-01-2566 ] Hits:9

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภานนอก (EIT)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคคลภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

[ 05-01-2566 ] Hits:66

การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการนี้มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, คณะผู้บริหาร...

[ 20-12-2565 ] Hits:26

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ