กองช่าง

นายพงษธร สงวนรักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายชาตรี ศรีดา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ว่าง

นายช่างโยธา

ลูกจ้างประจำ

นายชวลิต อุปลาบัติ

พนักงานสูบน้ำ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภพง ทองล้วน

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ว่าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

จ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริพร ไหล่กลาง

ช่วยงานธุระการ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ