Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 12:03

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ