ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสัฟลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place (เส้นทางจากบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ไป ทางหลาวงแผ่นดินหมายเลข 2172 เชื่อมต่อตำบลดอนจิก หมู่ที่ 15 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธ, 01 เมษายน 2563 11:08

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสัฟลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place (เส้นทางจากบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ไป ทางหลาวงแผ่นดินหมายเลข 2172 เชื่อมต่อตำบลดอนจิก หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ