Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์, 18 เมษายน 2565 10:51

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ