แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 15:13

      ด้วยอองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ