Hot News :

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565 10:26

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ