ราคากลางโครงการจัดทำและติดตั้งป้ายบอกระยะและแสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลโนนกลาง

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 12:57

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ โครงการจัดทำและติดตั้งป้ายบอกระยะและแสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 100,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ