ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางกลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนจันทร์

วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 12:29

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางกลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนจันทร์ (เส้นทางจากนบ้านนางลำพูน พรหมพันธ์ ถึงบ้านนางสาวคำใบ พูลมาก) ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 500,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 497,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ