ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ

วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 11:51

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ (เส้นทางจากนานายสังข์ทอง จันทร์แรม ถึงนานายชาลี พูลพวง) ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 150,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 149,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ