ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 5

วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561 15:18

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 73,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มี.ค. 2561 เป็นเงิน 73,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ