ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 (เส้นทางจากวัดบ้านหนองมะเกลือ ถึง ศาลาอเนกประสงค์)

วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 09:53

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 (เส้นทางจากวัดบ้านหนองมะเกลือ ถึง ศาลาอเนกประสงค์) ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ