ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8

วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 09:53

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 276,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2561 เป็นเงิน 276,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ