ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavenment In Place Recycling) เส้นทางจากบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ไป ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2172 เชื่อมต่อเขตตำบลดอนจิก หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 16:40

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ราคากลาง  ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavenment In Place Recycling) เส้นทางจากบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ไป ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2172 เชื่อมต่อเขตตำบลดอนจิก หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562  วงเงินงบประมาณ  2,822,000 บาท ราคากลางก่อสร้าง 2,741,417 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ