ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavenment In Place Recycling) เส้นทางจากบ้านหนองไฮ ไป ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2172 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคาร, 24 กันยายน 2562 16:30

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavenment In Place Recycling) เส้นทางจากบ้านหนองไฮ ไป ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2172 ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 2,580,000 บาท ราคากลางงานก่อสร้าง 2,517,013 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ