Hot News :

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่1)

วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 11:07

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่1)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ