Hot News :

แบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อราชการ ปีงบประมาณ2564

วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564 09:44

แบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อราชการ ปีงบประมาณ2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ