Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ2563

วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564 16:24

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ2563

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ