คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง  มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ