คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ปี พ.ศ.2564

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ