Hot News :

คำสั่งแบ่งงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 11:08

คำสั่งแบ่งงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ