ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ