คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง แต่งตั้งการแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง แต่งตั้งการแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ