Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจ้าง

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565 10:21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจ้าง