ประกาศสภา อบต.โนนกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566

วันพุธ, 12 เมษายน 2566 16:33

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ