Hot News :

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2564

วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 12:39
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2564

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ