แผ่นพับเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2563 11:02

แผ่นพับเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ