สิทธิสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 11:14

สิทธิสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ