แผ่นพับเสริมสร้างการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2562 10:37

แผ่นพับเสริมสร้างการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ