แผ่นพับ พ.ร.บ. ข้อมุลข่าวสาร

วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2562 10:27

แผ่นพับ พ.ร.บ. ข้อมุลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ