เกาะภูกระแต

      อันได้ชื่อว่า "ภูกระแต" นั้น ก็เนื่องมาจากเมื่อในอดีต ก่อนสร้างเขื่อนสิรินธร มองจากหมู่บ้านด้านล่างขึ้นไป จะเป็นที่สูง ชาวอีสานเรียกที่สูงว่า "ภู" และบนภูมี "กระแต" ซึ่งเป็นสัตว์ป่าชนิดเดียวกับกระรอก อาศัยอยู่มาก จึงเรียกภูนี้ว่า "ภูกระแต" ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนสิรินธร ในปี พ.ศ. 2509 จนแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านใกล้เคียง ประมาณ 4 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้พากันอพยพ ไปตั้งหลักแหล่งในที่ใหม่ แต่ชาวบ้านบางส่วนนำเงินที่ราชการตอบแทนให้ ซื้อที่ดินอยู่ใกล้ภูกระแตแทน และทำมาหากินในบริเวณนี้ มาจนถึงปัจจุบัน

      "เกาะภูกระแต" ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่บริเวณด้านข้างของตัวเขื่อนสิรินธร มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ มีความโดดเด่น ตรงที่มีสภาพเป็นเกาะกลางน้ำ ที่มีความอุดมสมบรูณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และนั่งเรือชมทัศนียภาพของสายน้ำ โขดหิน และวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น ได้ โดยอยู่ห่างจากตัวเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 25 กิโลเมตร

      "เกาะภูกระแต" เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สงบเงียบ ลมพัดตลอดเวลา ทำให้รู้สึกเย็นสบาย มีจุดถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผืนน้ำที่กว้างใหญ่ น้ำใสเย็น โขดหินที่เรียงรายน้อยใหญ่สลับกัน เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านขายอาหารจากคนในชุมชน มีลานสำหรับกลางเต้นท์ แต่ต้องติดต่อกับผู้นำชุมชนก่อนในช่วงหน้าหนาว หน้าร้อนจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากน้ำในเขื่อนสิรินธรลดลง สามารถขับรถข้ามไปยังเกาะภูกระแตได้สะดวก ส่วนในช่วงหน้าฝนน้ำจะท่วมปิดเส้นทางรถยนต์ ต้องเดินทางเข้ามาโดยเรือหาปลา หรือแพของชาวบ้านเท่านััน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ