ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำพริกภูกระแต   บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 11

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วันที่ 28 ส.ค. 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กจมน้ำ 28 ส.ค. 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก วันที่ 27 ส.ค. 2563

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมสิทธิเด็กและเยาวชน วันที่ 25 ส.ค.2563

โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ วันที่ 14 ส.ค. 2563

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจปลูกป่า วันที่ 12 ส.ค. 2563

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ