ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ธ.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มอสม. โรงเรียนในเขตพื้นที่  และประชาชน เข้าร่วมการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สิบตำรวจโทสุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นายพงษธร สงวนรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 4,8 และ9 เพื่อวางแผนการดำเนินการสูบน้ำทำนาปรังในเขตพื้นที่ หมู่4,8และ9 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นำโดย สิบตำรวจโทสุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมงานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมณี) ประจำปี 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์(จูมมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อำเภอพิบูลมังสาหาร 4 เส้า
-ทีม vip อำเภอพิบูลมังสาหารนำโดยนายอำเภอฯ
-ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนกลาง
-ทีมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
-ทีม อบต.โนนกลาง
ณ สนามสำนักงานใหม่ อบต.โนนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 23 ต.ค.2563

โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 ก.ย. 2563

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า   อบต.โนนกลาง

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 18 ก.ย. 2563

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ