ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางร่วมส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อัตตลักษณ์ผ้าไทย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้จัดอบรมโครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงานโดยกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกิด ไหลกลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นำโดย ส.ต.ท.สุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบประกาศนียบัตรให้กับนางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ  2563

วันที่ 16 ธ.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มอสม. โรงเรียนในเขตพื้นที่  และประชาชน เข้าร่วมการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สิบตำรวจโทสุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นายพงษธร สงวนรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 4,8 และ9 เพื่อวางแผนการดำเนินการสูบน้ำทำนาปรังในเขตพื้นที่ หมู่4,8และ9 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นำโดย สิบตำรวจโทสุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมงานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมณี) ประจำปี 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์(จูมมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ