ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านพักและพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนกเต็น ที่ได้ร่วมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ตำบลโนนกลาง ในการบริหารจัดการด้านการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตชุมชนตำบลโนนกลาง

วันที่ 24 สิงหาคม 2564  ส.ต.ท.สุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นยุงให้กับ รพ.สต.หนองไฮและ รพ.สต.นกเต็น เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้รับตัวผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เข้าพักที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ตำบลโนนกลาง 

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ วัดศิลาไหล หมู่ 5 ตำบลโนนกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 16 สิงหาคม 2564  ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการเพิ่มพูลทักษะองค์กรสตรี(การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำ EM การขยายพันธ์พืช) ณ หอประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง(เก่า) ดำเนินงานโดยกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 4 สิงหาคม 2564  นายเกิด ไหล่กลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญคำ บุญขาว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ระดับตำบลโนนกลาง ณ วัดบ้านหนองมะเกลือ หมู่ 6 ต. โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ