ข่าวกิจกรรม

วันที่13 เมษายน 2564 สิบตำรวจโทสุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2564 ณ ภูกระแต ต.โนนกลาง ดำเนินงานโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 9 เมษายน 2564 สิบตำรวจโทสุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมเปิดโครงการจัดงานการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนกลาง

วันที่ 6 เมษายน 2564 สิบตำรวจโท สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ใสสะอาด 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019(โควิด-19)

วันที่22 มีนาคม 2564 สิบตำรวจโท สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้นายพงษธร สงวนรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย(วันที่21 มี.ค.64) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วย นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง รองปลัด อบต.โนนกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.โนนกลาง ได้เปิดโครงการจัดงานบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน(กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์) ณ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางร่วมส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อัตตลักษณ์ผ้าไทย

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ