ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ก.ย.64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยสำนักปลัด

วันที่ 8 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน ณ พื้นที่บ้านนกเต็น ต.โนนกลาง อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ

วันที่ 7 ก.ย.64 ส.ต.ท. สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพ อปพร. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยสำนักปลัด

วันที่ 6ก.ย 64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยสำนักปลัด

วันที่ 1 ก.ย.64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ออกปฏิบัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 ส.ต.ท. สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัด

วันที่ 26 ส.ค.64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง (อาชีพช่างติดตั้งจานดาวเทียม) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนิงานโดย กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านพักและพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ