ข่าวกิจกรรม

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อำเภอพิบูลมังสาหาร 4 เส้า
-ทีม vip อำเภอพิบูลมังสาหารนำโดยนายอำเภอฯ
-ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนกลาง
-ทีมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
-ทีม อบต.โนนกลาง
ณ สนามสำนักงานใหม่ อบต.โนนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 23 ต.ค.2563

โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 ก.ย. 2563

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า   อบต.โนนกลาง

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 18 ก.ย. 2563

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2-3 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการโครงการเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี   อบต. โนนกลางและศูนย์สินค้าโอท็อปอำเภอโขงเจียม

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าทางมะพร้าว   บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 11

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ