Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 22 มิ.ย.65 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธาน เปิดโครงการรักษ์ภูกระแตเทคแคร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ภูกระแต แหล่งท่องเที่ยวของตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายจากคณะผู้บริหาร พร้อมสรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละสำนัก กอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และร่วมเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาบ้านหนองมะเกลือ
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูลความรู้ด้านการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กจมน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยกองการศึกษาและวัฒนธรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้มอบหมายให้นายประหยัด ดีนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลางส่งเสริมการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ ณ อาคารป้องกัน ดำเนินงานโดยกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 10 พ.ค.2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการส่งมอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮและโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนกเต็น เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ดำเนินงานโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันที่ 19 เม.ย.65 ส.ต.ท.สุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี2565

วันที่ 19 เม.ย.65 นายสายลม  วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ร่วมแสดงเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต ประจำปี2565

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ