ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนตำบลโนนกลาง ประจำปี 2562   วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562  วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักสงฆ์น้ำตกแซน้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

หน้าที่ 22 จาก 22

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ