Hot News :

ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

วันที่ 21 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการการจัดทำแผนชุมชน   อบต.โนนกลาง

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   อบต.โนนกลาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมในขบวนแห่เชิญขันหมากเบ็งในการจัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์      (เจ้าคำผง) และงานรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

23 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางร่วมงานวันปิยมหาราช ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริการส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ