Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.09 น.ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนกลาง  รพสต.โนนกลาง สถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร ออกดูแลและช่วยการดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้ นางน้อย ธนูผาย หมู่ 12 ต.โนนกลาง อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ ที่ได้รับเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาค

ตู้ปันสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดทำ "ตู้ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (covid19) "หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน"ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยนางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม

 

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

สิบตำรวจโทสุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันที่ 4 พ.ค.2563 อบต.โนนกลางให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ