ข่าวกิจกรรม

สิบตำรวจโทสุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันที่ 4 พ.ค.2563 อบต.โนนกลางให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิบตำรวจโท สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการตรวจคัดกรอง Covid-19 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง และมอบน้ำดื่มให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

สิบตำรวจโท สุทธิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการตรวจคัดกรอง Covid-19 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง ทั้งหมด 5 จุด และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. อปพร. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรอง

สิบตำรวจโท สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูศูนย์ฯ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  วันที่ 12 มีนาคม 2563 ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ