ข่าวกิจกรรม

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อบต.โนนกลาง วันที่ 11 ส.ค. 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย วันที่31 ก.ค.2563

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 29 ก.ค.2563

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

โครงการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 พ.ค.2563

นายเกิด ไหล่กลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

มาตรการ ฝึกซ้อมให้เด็กเรียนรู้ถึงอันตรายจากไฟฟ้าช้อต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนกลาง จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ