ข่าวกิจกรรม

นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี 2565

วันที่ 30 มี.ค.65 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการ การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด โนนกลางเกมส์ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันที่ 10 มี.ค.65 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนคุณตาสีดา คุณยายชู วงศ์ธนู หมู่ที่2 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดำเนินงานโดย กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 10 ก.พ.65 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้มอบหมายให้นายสง่าคำสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประหยัด ดีนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเมืองมล สายสมบัติ เลขานุการนายกฯ และพนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นกเต็นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมแจกถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ และผู้กักตัวโควิด 19 ณ ม.4 , ม.8 และ ม.9 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 10 ก.พ. 65 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดย กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 21 ม.ค.65 ที่ผ่านมา นายสายลม วงค์ษาสน นายก อบต.โนนกลาง พร้อมด้วย นายสง่า คำสิงห์ รองนายกฯ นายประหยัด ดีนิน รองนายกฯ นายเมืองมล สายสมบัติ เลขาฯนายก ส.ตท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัด อบต.โนนกลาง และพนักงาน ได้ออกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว(เสี่ยงสูง)จากโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประชุมสามัญครั้งที่1/2565
วันที่ 10 ม.ค.2565 นายหมุน พูลมาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี2565
นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ