Print this page

โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง

วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 11:41

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง  ดำเนินงานโดย กองสวัสดิการสังคม

Image Gallery