ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วันจันทร์, 04 พฤษภาคม 2563 10:27

วันที่ 4 พ.ค.2563 อบต.โนนกลางให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ